Sạt lở vùi lấp hàng chục người tại thủy điện Rào Trăng:

Giám đốc Sở KHCN Nghệ An cảnh báo thảm họa từ thủy điện “cóc”

Thủy điện Đakrông 3 (Quảng Trị) gặp sự cố vỡ phím vào năm 2017. Ảnh: Hưng Thơ
Thủy điện Đakrông 3 (Quảng Trị) gặp sự cố vỡ phím vào năm 2017. Ảnh: Hưng Thơ
Thủy điện Đakrông 3 (Quảng Trị) gặp sự cố vỡ phím vào năm 2017. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top