Giám đốc "lôi cổ" nhân viên: Người lao động làm việc với công an

Ông Ngô Xuân Phấn- nguyên cán bộ tổ chức Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An. Ảnh: QĐ
Ông Ngô Xuân Phấn- nguyên cán bộ tổ chức Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An. Ảnh: QĐ
Ông Ngô Xuân Phấn- nguyên cán bộ tổ chức Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Bảo An Nghệ An. Ảnh: QĐ
Lên top