Giám đốc "lôi cổ" nhân viên cũ ra khỏi công ty: "Điểm danh" nhiều vi phạm

Nhân viên của Công ty bảo vệ - vệ sĩ Bảo An trong một sự kiện. Ảnh: Xuân Phấn
Nhân viên của Công ty bảo vệ - vệ sĩ Bảo An trong một sự kiện. Ảnh: Xuân Phấn
Nhân viên của Công ty bảo vệ - vệ sĩ Bảo An trong một sự kiện. Ảnh: Xuân Phấn
Lên top