Giám đốc lấn chiếm đất rừng làm trang trại: Chỉ "kiểm điểm nghiêm túc"?

Trang trại của ông Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của ông Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Trang trại của ông Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top