Giám đốc lâm trường chiếm đất rừng: Được bổ nhiệm lại đến khi nghỉ hưu

Vườn cây caosu và cây ăn quả trên đất rừng của giám đốc Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Vườn cây caosu và cây ăn quả trên đất rừng của giám đốc Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Vườn cây caosu và cây ăn quả trên đất rừng của giám đốc Nguyễn Hồng Thái. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top