Giải thể trường THPT Cù Huy Cận: Chưa đảm bảo an toàn cho học sinh

Trường THPT Cù Huy Cận - nhiều phụ huynh kiến nghị không giải thể. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường THPT Cù Huy Cận - nhiều phụ huynh kiến nghị không giải thể. Ảnh: Trần Tuấn.
Trường THPT Cù Huy Cận - nhiều phụ huynh kiến nghị không giải thể. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top