Giải thể Hội Dược liệu Lâm Đồng vì tìm không ra chủ tịch

Lâm Đồng là địa phương có khí hậu thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Ảnh: TC
Lâm Đồng là địa phương có khí hậu thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Ảnh: TC
Lâm Đồng là địa phương có khí hậu thuận lợi để phát triển cây dược liệu. Ảnh: TC
Lên top