Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giải quyết 77 hồ sơ tồn đọng đủ điều kiện xác nhận liệt sĩ

Ảnh PV
Ảnh PV