Giải phóng mặt bằng làm Metro số 2: Nhà “siêu mỏng” 1 mét xuất hiện

Lên top