Giải pháp lưu trú nào cho người lao động trong giai đoạn "bình thường mới"?

Doanh nghiệp "3 tại chỗ" đang bố trí chỗ ở cho người lao động ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long.
Doanh nghiệp "3 tại chỗ" đang bố trí chỗ ở cho người lao động ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long.
Doanh nghiệp "3 tại chỗ" đang bố trí chỗ ở cho người lao động ngay trong công ty. Ảnh: Đức Long.
Lên top