“Giải cứu nông sản Hải Dương”: Khi dịch COVID-19 “kích hoạt” lòng tốt

Người dân tìm đến địa điểm bán hàng nông sản Hải Dương để góp tay giải cứu. Ảnh: Tùng Giang- Hà Phương
Người dân tìm đến địa điểm bán hàng nông sản Hải Dương để góp tay giải cứu. Ảnh: Tùng Giang- Hà Phương
Người dân tìm đến địa điểm bán hàng nông sản Hải Dương để góp tay giải cứu. Ảnh: Tùng Giang- Hà Phương
Lên top