“Giải cứu” kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè trước nguy cơ ô nhiễm bằng cách nào?

Công nhân vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.  Ảnh; Minh Quân
Công nhân vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh; Minh Quân
Công nhân vớt rác trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Ảnh; Minh Quân
Lên top