Giấc mơ làm giàu dễ dàng dẫn đến “thiêu thân đa cấp”

Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng - Gold Time là mạng lưới đa cấp, đã bị khởi tố, bắt giam.
Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng - Gold Time là mạng lưới đa cấp, đã bị khởi tố, bắt giam.
Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thời gian vàng - Gold Time là mạng lưới đa cấp, đã bị khởi tố, bắt giam.
Lên top