Giấc mơ của thầy giáo ở Nậm Manh

Thầy Khoa chuẩn bị đồ dùng để đi cơ sở.
Thầy Khoa chuẩn bị đồ dùng để đi cơ sở.