Giấc mơ của thầy giáo ở Nậm Manh

Thầy Khoa chuẩn bị đồ dùng để đi cơ sở.
Thầy Khoa chuẩn bị đồ dùng để đi cơ sở.
Thầy Khoa chuẩn bị đồ dùng để đi cơ sở.