Giá vé 500.000 đồng, ai sẽ đi đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ?

Sơ đồ hướng tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ (màu đỏ) dài trên 173 km. Ảnh: Viện Khoa học công nghệ Phương Nam
Sơ đồ hướng tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ (màu đỏ) dài trên 173 km. Ảnh: Viện Khoa học công nghệ Phương Nam
Sơ đồ hướng tuyến đường sắt cao tốc TPHCM - Cần Thơ (màu đỏ) dài trên 173 km. Ảnh: Viện Khoa học công nghệ Phương Nam
Lên top