Gia Lai: Siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng và lâm sản

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo rừng trên địa bàn. Ảnh: T.Tuấn
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo rừng trên địa bàn. Ảnh: T.Tuấn
UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, bảo rừng trên địa bàn. Ảnh: T.Tuấn
Lên top