Gia Lai: Nhiều giáo viên bức xúc vì bị nợ tiền dạy thêm ngoài giờ

Các giáo viên bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm giờ. Ảnh Thanh Tuấn
Các giáo viên bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm giờ. Ảnh Thanh Tuấn
Các giáo viên bức xúc phản ánh việc bị nợ tiền dạy thêm giờ. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top