Gia Lai dập được COVID-19, gỡ gánh nặng cho cả miền Trung, Tây Nguyên

Khi có dịch, nhiều tình nguyện viên từ các cơ sở y tế xung phong vào tâm dịch để hỗ trợ lấy mẫu, truy vết. Ảnh T.T
Khi có dịch, nhiều tình nguyện viên từ các cơ sở y tế xung phong vào tâm dịch để hỗ trợ lấy mẫu, truy vết. Ảnh T.T
Khi có dịch, nhiều tình nguyện viên từ các cơ sở y tế xung phong vào tâm dịch để hỗ trợ lấy mẫu, truy vết. Ảnh T.T
Lên top