Ghét nhân vật chửi cả diễn viên: Thưởng thức văn hóa thiếu văn hóa!

Nhân vật Nhã trong phim "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip.
Nhân vật Nhã trong phim "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip.
Nhân vật Nhã trong phim "Về nhà đi con". Ảnh cắt từ clip.
Lên top