Gần 200 hộ bị treo "sổ đỏ" vì chủ đầu tư đem thế chấp bên ngoài

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thiên Long, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu vẫn chưa hoàn chỉnh (ảnh Nhật Hồ)
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thiên Long, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu vẫn chưa hoàn chỉnh (ảnh Nhật Hồ)
Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thiên Long, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu vẫn chưa hoàn chỉnh (ảnh Nhật Hồ)
Lên top