Gần 200 con thiên nga ở Hải Phòng có sống sót qua mùa nắng nóng?

Lên top