Gần 20 năm sống tạm của hơn 90 gia đình ở Điện Biên

Ở tuổi 85, bà Hoàng Thị Hiên vẫn phải sống những ngày mòn mỏi chờ Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên được triển khai. Ảnh: song an
Ở tuổi 85, bà Hoàng Thị Hiên vẫn phải sống những ngày mòn mỏi chờ Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên được triển khai. Ảnh: song an
Ở tuổi 85, bà Hoàng Thị Hiên vẫn phải sống những ngày mòn mỏi chờ Dự án Bến xe khách tỉnh Điện Biên được triển khai. Ảnh: song an
Lên top