Gầm cầu biến thành nơi đổ rác của người dân

Rác thải tràn ra phía đầu cầu Bến Nọc. Ảnh: Đặng Đức
Rác thải tràn ra phía đầu cầu Bến Nọc. Ảnh: Đặng Đức
Rác thải tràn ra phía đầu cầu Bến Nọc. Ảnh: Đặng Đức
Lên top