Gà dự án về nhà cán bộ: Bình xét lại hộ nhận gà

Gà dự án được nuôi ở nhà cán bộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Gà dự án được nuôi ở nhà cán bộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Gà dự án được nuôi ở nhà cán bộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top