Gà dự án đưa về nhà cán bộ, người dân bức xúc vì không hay biết

Gà dự án được nuôi tại nhà 1 cán bộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Gà dự án được nuôi tại nhà 1 cán bộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Gà dự án được nuôi tại nhà 1 cán bộ. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top