Fan Việt Nam kêu gọi bình chọn cho Lê Công Vinh

Lê Công Vinh sẽ so tài với Widodo (Indonesia) bằng hình thức bầu chọn trực tuyến. Ảnh: AFC.
Lê Công Vinh sẽ so tài với Widodo (Indonesia) bằng hình thức bầu chọn trực tuyến. Ảnh: AFC.
Lê Công Vinh sẽ so tài với Widodo (Indonesia) bằng hình thức bầu chọn trực tuyến. Ảnh: AFC.
Lên top