Facebook từng bước nhượng bộ về phí tin tức, cơ hội nào cho Việt Nam?

Facebook vừa nhượng bộ Liên minh báo chí APIG tại Pháp về phí tin tức. Ảnh minh họa: TL.
Facebook vừa nhượng bộ Liên minh báo chí APIG tại Pháp về phí tin tức. Ảnh minh họa: TL.
Facebook vừa nhượng bộ Liên minh báo chí APIG tại Pháp về phí tin tức. Ảnh minh họa: TL.
Lên top