Facebook “sập mạng”, người dùng tổn thương: Lỗi chúng ta "để trứng 1 giỏ"

Dòng trạng thái của CEO Facebook sau sự cố "sập mạng". Ảnh chụp màn hình.
Dòng trạng thái của CEO Facebook sau sự cố "sập mạng". Ảnh chụp màn hình.
Dòng trạng thái của CEO Facebook sau sự cố "sập mạng". Ảnh chụp màn hình.
Lên top