Duy nhất cảnh quan Mã Pí Lèng, không để công trình không phép phá hỏng

Công trình nhà nghỉ trên đèo Mã Pí Lèng (ảnh: Mã Pí Lèng Panorama).
Công trình nhà nghỉ trên đèo Mã Pí Lèng (ảnh: Mã Pí Lèng Panorama).
Công trình nhà nghỉ trên đèo Mã Pí Lèng (ảnh: Mã Pí Lèng Panorama).
Lên top