Phú Thọ:

Đường xóm chưa được nâng cấp dù dân đã hiến đất

Đoạn đường xuống cấp ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Người dân cung cấp
Đoạn đường xuống cấp ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Người dân cung cấp
Đoạn đường xuống cấp ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Ảnh: Người dân cung cấp

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top