Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đường thành “ổ trâu”, “ổ voi” giữa thành phố, người dân tự bỏ tiền làm mới