Đường thành “ổ trâu”, “ổ voi” giữa thành phố, người dân tự bỏ tiền làm mới

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM