Đường sắt Cát Linh- Hà Đông vận hành khai thác từ 1.5: Sẽ là hạn cuối cùng?

Liệu đường sắt Cát Linh- Hà Đông có kịp vận hành khai thác từ 1.5.2021? Ảnh HN
Liệu đường sắt Cát Linh- Hà Đông có kịp vận hành khai thác từ 1.5.2021? Ảnh HN
Liệu đường sắt Cát Linh- Hà Đông có kịp vận hành khai thác từ 1.5.2021? Ảnh HN
Lên top