Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đường phố Đắk Lắk khoác áo xuân trong ngày cuối năm

Người dân tỉnh Đắk Lắk xuống phố chụp ảnh xuân lưu niệm.
Người dân tỉnh Đắk Lắk xuống phố chụp ảnh xuân lưu niệm.