Đường “Nhuệ”, Loan “cá” và ám ảnh bảo kê, “chi phí không chính thức”

Đối tượng Lý Thị Loan tức Loan "cá" và Nguyễn Xuân Đường tức Đường "Nhuệ". Ảnh Hà Anh Chiến. PV
Đối tượng Lý Thị Loan tức Loan "cá" và Nguyễn Xuân Đường tức Đường "Nhuệ". Ảnh Hà Anh Chiến. PV
Đối tượng Lý Thị Loan tức Loan "cá" và Nguyễn Xuân Đường tức Đường "Nhuệ". Ảnh Hà Anh Chiến. PV
Lên top