Đường độc đạo về Gành Hào "nát như tương"

Đoạn đường chưa đến 2 km hư hỏng nặng nề khiến xe cộ lưu thông khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Đoạn đường chưa đến 2 km hư hỏng nặng nề khiến xe cộ lưu thông khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Đoạn đường chưa đến 2 km hư hỏng nặng nề khiến xe cộ lưu thông khó khăn. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top