Đường điện cao áp bao vây nhà, dân kêu cứu gần 20 năm chưa được giải quyết

Vì bị 2 đường dây cao áp chạy qua gần nhà, nên gia đình ông Yêng không thể cơi nới nhà cửa. Trong lúc nơi ông ở là vùng trũng, năm nào cũng bị ngập lụt. Ảnh: Hưng Thơ.
Vì bị 2 đường dây cao áp chạy qua gần nhà, nên gia đình ông Yêng không thể cơi nới nhà cửa. Trong lúc nơi ông ở là vùng trũng, năm nào cũng bị ngập lụt. Ảnh: Hưng Thơ.
Vì bị 2 đường dây cao áp chạy qua gần nhà, nên gia đình ông Yêng không thể cơi nới nhà cửa. Trong lúc nơi ông ở là vùng trũng, năm nào cũng bị ngập lụt. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top