Đường đi bộ “ngốn” 3.518 m2 gỗ lim: Lỗ hổng về pháp lý

Các đơn vị thi công đang đóng trụ bê tông xuống sông Hương để đổ dầm làm mặt đường. Ảnh: Điền Quang.
Các đơn vị thi công đang đóng trụ bê tông xuống sông Hương để đổ dầm làm mặt đường. Ảnh: Điền Quang.
Các đơn vị thi công đang đóng trụ bê tông xuống sông Hương để đổ dầm làm mặt đường. Ảnh: Điền Quang.