Đường dây nóng cho người đồng hương: Tiếng alo thân thương!

Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình công bố quy trình xử lý thông tin đường dây nóng. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình công bố quy trình xử lý thông tin đường dây nóng. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Bình công bố quy trình xử lý thông tin đường dây nóng. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top