Đường dây chạy chứng chỉ y tế tại Đắk Lắk hoạt động như thế nào?

BVĐK Tây Nguyên thừa nhận sai sót trong việc xác nhận thời gian thực hành của 4 bác sĩ. Ảnh: Hữu Long
BVĐK Tây Nguyên thừa nhận sai sót trong việc xác nhận thời gian thực hành của 4 bác sĩ. Ảnh: Hữu Long
BVĐK Tây Nguyên thừa nhận sai sót trong việc xác nhận thời gian thực hành của 4 bác sĩ. Ảnh: Hữu Long
Lên top