Đường biến thành ao, sóng nước đánh vào nhà dân

Con đường xuống cấp, xuất hiện nhiều hố nước sâu gây nguy hiểm cho người lao động ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Con đường xuống cấp, xuất hiện nhiều hố nước sâu gây nguy hiểm cho người lao động ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Con đường xuống cấp, xuất hiện nhiều hố nước sâu gây nguy hiểm cho người lao động ở Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Lên top