Được tự chọn nơi giảng dạy: Hiện thực hóa giấc mơ không tưởng của giáo viên

Hành trình đến trường của các giáo viên miền núi thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam luôn đối mặt với các nguy hiểm. Ảnh: Kim Thoa
Hành trình đến trường của các giáo viên miền núi thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam luôn đối mặt với các nguy hiểm. Ảnh: Kim Thoa
Hành trình đến trường của các giáo viên miền núi thuộc xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam luôn đối mặt với các nguy hiểm. Ảnh: Kim Thoa
Lên top