Được điều trị tại nhà, F0 ở Bạc Liêu không còn lo kỳ thị

Khu vực thu dung cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Khu vực thu dung cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Khu vực thu dung cách ly điều trị F0 không triệu chứng tại Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top