Dừng xe giữa đường dùng điện thoại, mua rau: Hãy biết văn minh và hổ thẹn!

Chiếc xe máy được dựng giữa đường để ghé vào lề đường mua rau. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Xehay.
Chiếc xe máy được dựng giữa đường để ghé vào lề đường mua rau. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Xehay.
Chiếc xe máy được dựng giữa đường để ghé vào lề đường mua rau. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: Xehay.
Lên top