Đừng để người giỏi nản lòng vì định kiến

Sở Ngoại vụ Quảng Trị - nơi ông Nguyễn Đức Thiện công tác. Ảnh: HT.
Sở Ngoại vụ Quảng Trị - nơi ông Nguyễn Đức Thiện công tác. Ảnh: HT.
Sở Ngoại vụ Quảng Trị - nơi ông Nguyễn Đức Thiện công tác. Ảnh: HT.