Dư luận trái chiều về việc chuyển trường cho em Phạm Song Toàn

Em Phạm Song Toàn (ảnh:Zing.vn).
Em Phạm Song Toàn (ảnh:Zing.vn).
Em Phạm Song Toàn (ảnh:Zing.vn).