Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Dư luận đồng loạt phản ứng phương án đánh thuế nhà trên 700 triệu đồng