Du lịch Chùa Hương 2020: Khách vẫn bị chèo kéo, tận thu

Du khách đến chùa Hương dễ dàng bị "cò đò" chèo kéo, tận thu. Ảnh: Tùng Giang.
Du khách đến chùa Hương dễ dàng bị "cò đò" chèo kéo, tận thu. Ảnh: Tùng Giang.
Du khách đến chùa Hương dễ dàng bị "cò đò" chèo kéo, tận thu. Ảnh: Tùng Giang.
Lên top