Đủ kiểu viện lý do để ra đường trong thời gian giãn cách xã hội

Lực lượng chức năng giải thích rõ một trường hợp ra đường không đúng quy định thời điếm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Nhật Hồ
Lực lượng chức năng giải thích rõ một trường hợp ra đường không đúng quy định thời điếm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Nhật Hồ
Lực lượng chức năng giải thích rõ một trường hợp ra đường không đúng quy định thời điếm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top