Dự kiến mức xử phạt những vi phạm liên quan đến đăng ký và quản lý cư trú

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về các mức phạt liên quan đến những vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về các mức phạt liên quan đến những vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về các mức phạt liên quan đến những vi phạm về đăng ký và quản lý cư trú. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top