Dự án xây mãi không xong, dân khổ sở sống tạm ngay chính nhà của mình

Nhà bà Nguyễn Thị Hoa sắp sập nhưng không thể xây dựng được do vướng quy hoạch (ảnh Nhật Hồ)
Nhà bà Nguyễn Thị Hoa sắp sập nhưng không thể xây dựng được do vướng quy hoạch (ảnh Nhật Hồ)
Nhà bà Nguyễn Thị Hoa sắp sập nhưng không thể xây dựng được do vướng quy hoạch (ảnh Nhật Hồ)
Lên top